Байгалийн нөөцийн хариуцлагатай ашиглалтанд талуудын оролцоог хангах нь – Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сум

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://bayansharga.mn/wp-content/uploads/2018/12/05-min-1.png);background-size: initial;background-position: center top;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}